Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács

A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) tagjai az Atlantic Treaty Association (ATA) és a Magyar Atlanti Tanács (MAT) célkitűzéseit és az euro-atlanti eszme szellemiségét követve hozták létre ifjúsági kezdeményezésüket 1995-ben. Célunk már a kezdetekkor az volt, hogy a magyar fiatalok aktív bevonásával, tájékoztatásával elősegítsük Magyarország európai integrációjának elmélyítését a hagyományos európai értékek közvetítésén keresztül, és hozzájáruljunk a nemzet sikeres és békés együttéléséhez a szomszéd államokkal, valamint progresszív magyar szerepvállalást kezdeményezzünk a régióban és az euro-atlanti közösségben egyaránt.

Ennek érdekében a MIAT tagjai évek óta elkötelezett résztvevői és szervezői több nemzetközi programnak, melyek által fiatal értelmiségiekkel kialakított nemzetközi kapcsolataink rendszeressé és szorossá váltak, valamint elmélyültek - amit csak az elmúlt évekből szerb-magyar euro-atlanti szeminárium és a magyar-szlovák ifjúsági kongresszus is bizonyít. E dinamikusan fejlődő kapcsolatokat a továbbiakban is meg kívánjuk őrizni és tovább kívánjuk bővíteni. Célkitűzéseinket nem pusztán szavakkal, hanem tettekkel valósítjuk meg. A MIAT tagjai már egyetemi tanulmányaik során is nagy hangsúlyt fektetnek az euro-atlanti integráció eszmei, történeti, szervezeti, kulturális, gazdasági és politikai, vagy éppen katonai aspektusainak megismerésére, hogy ezáltal biztos alapra építve alakítsuk ki tevékenységünk pilléreit, melyek az alábbiak:

  • - Információ-átadás, tájékoztatás olyan közhasznú, közérdekű rendezvényekről, melyek a magyar fiatalok képzését, európai értékrendjének fejlődését szolgálják;
  • - Tudástranszfer az oktatáson keresztül, melynek részeként középiskolákban tartunk tájékoztató előadásokat;
  • - Öntevékeny ifjúsági csoportok tevékenységének segítése, az önképzés támogatása;
  • - Saját rendezvények szervezése, melyek a fenti fő cél megvalósítását elősegítik;
  • - Kapcsolatok felvétele és ápolása más hazai illetve külföldön működő szakmai és érdekképviseleti diákszervezetekkel, fiatal értelmiségiek csoportjaival;
  • - Céljainak megvalósítása érdekében együttműködés más társadalmi szervezetekkel;
  • - Valós, hatékonyan működő fórum megteremtése, amely lehetőséget biztosít a szabad véleménynyilvánításnak, az eszmecserének, társadalmi problémák megvitatásának és a társadalmi kohézió erősítésének az euro-atlanti értékek jegyében.